• en
 • de
 • el
 • it
 • pt
 • sl
 • Karierno svetovanje

  Invalid topic_id

  FIELD: Krožno gospodarstvo

  VET CAREER(S): Tehnik za popravila
  Sortirnik pri recikliranju
  Zbiralec odpadkov
  Inženir krožnega gospodarstva
  Okoljski svetovalec

  CONNECTED VET CAREERS: Diplomirani okoljevarstvenik (vs)/diplomirana okoljevarstvenica (vs) EOK 6; Okoljevarstveni tehnik/okoljevarstvena tehnica EOK 4

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: B&B IZOBRAŽEVALNI CENTER KRANJ ter Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/ *Trajnostne vsebine so v procesu vključevanja v poklicne kompetence celostno, tako iz gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika.

  FIELD: Biotska raznovrstnost

  VET CAREER(S): Gozdarski nadzornik

  CONNECTED VET CAREERS: Gozdar/gozdarka EOK 4; Gozdarski tehnik/gozdarska tehnica EOK 4; Inženir gozdarstva in lovstva/inženirka gozdarstva in lovstva EOK 6;

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Odpadna hrana

  VET CAREER(S): Prodajalec v trgovini z živili
  Prostovoljec banke hrane
  Strokovnjak za kompostiranje

  CONNECTED VET CAREERS: Prodajalec/prodajalka EOK 4;

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Trajnostne prakse

  VET CAREER(S): “Vodja energetike
  Koordinator za trajnostni razvoj
  Vodja objektov
  Strokovnjak za okolje
  Energetski revizor
  Gradbeni inženir
  Vodja vzdrževanja”

  CONNECTED VET CAREERS: Delovodja v elektroenergetiki/delovodkinja v elektroenergetiki EOK 4

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Gospodarska zbornica Slovenije

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Trajnostna moda

  VET CAREER(S): Trajnostni modni oblikovalec (samostojni podjetnik)
  Upravljalec dobavne verige
  vodja projekta trajnostne mode in/ali raziskovalec

  CONNECTED VET CAREERS: Mojster šivilja-krojač/mojstrica šivilja-krojač EOK 4

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION:Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: pametna tehnologija in okoljska trajnost

  VET CAREER(S): Integrator sistemov pametnega doma
  Strokovnjak za pametne infrastrukture
  Načrtovalec pametnih mest

  CONNECTED VET CAREERS: Magister prostorskega načrtovanja/magistrica prostorskega načrtovanja EOK 7

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Onesnaževanje

  VET CAREER(S): Μηχανικός περιβάλλοντος, Διαχειριστής περιβάλλοντος

  CONNECTED VET CAREERS: okoljski inženir
  okoljski vodja

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Fakulteta za humanistične študije in Visoka šola za zdravstvo

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Ekoturizem

  VET CAREER(S): Turistični vodnik/pohodniški vodnik
  Čuvaj narodnega parka
  Vodja destinacije

  CONNECTED VET CAREERS: Svetovalec/svetovalka za destinacijski management EOK 5; Turistični animator/turistična animatorka EOK 5; Turistični informator/turistična informatorka EOK 5

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: 
  Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Krožno gospodarstvo

  VET CAREER(S): Mehanik
  Sortirnik pri recikliranju
  Okoljski svetovalec

  CONNECTED VET CAREERS: Okoljevarstveni tehnik/okoljevarstvena tehnica EOK 4

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Biotska raznovrstnost

  VET CAREER(S): Kmet (kmetovalec)
  Kmet (čebelar)
  Vrtnar

  CONNECTED VET CAREERS: Vrtnar/vrtnarka EOK 4; Čebelar/čebelarka EOK 4; Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka EOK 4

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze. Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION:  Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Prehranske milje

  VET CAREER(S): uradniki ali svetovalci za okoljsko trajnost
  živilski tehnolog ali živilski znanstvenik
  vodje logistike ali oskrbovalne verige

  CONNECTED VET CAREERS: Magister upravljanja trajnostnega razvoja/magistrica upravljanja trajnostnega razvoja EOK 7; Inženir logistike/inženirka logistike EOK 5; Logistični tehnik/logistična tehnica EOK 4;

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Fakulteta za humanistične študije in Visoka šola za zdravstvo; Višje strokovne šole; Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Trajnostne prakse

  VET CAREER(S): Občinski uradniki
  Energetski menedžerji
  Vodje prodajaln
  urbanisti
  Vodje kadrovskih služb v podjetju

  CONNECTED VET CAREERS: Magister inženir trajnostnega grajenega okolja/magistrica inženirka trajnostnega grajenega okolja EOK 7

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Zeleni promet

  VET CAREER(S): Vodja trajnostne mobilnosti
  Trajnostni potovalni agent
  Avtomobilski specialistični tehnik

  CONNECTED VET CAREERS: Diplomirani inženir tehnologije prometa (un)/diplomirana inženirka tehnologije prometa (un) EOK 6;

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Podnebno pametno kmetijstvo (CSA) je pristop, katerega cilj je trajnostno povečanje kmetijske produktivnosti z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov.

  VET CAREER(S): svetovalec za trajnostno kmetijstvo
  Analitik za podnebno politiko
  Vodja agroživilstva
  Strokovnjak za prilagajanje podnebnim spremembam
  Vodja za naravne vire
  Vodja projekta na področju trajnostnega kmetijstva

  CONNECTED VET CAREERS: Diplomirani inženir ekološkega kmetijstva (vs)/diplomirana inženirka ekološkega kmetijstva (vs) EOK 6; Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka EOK 4; Kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica EOK 4

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede; Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice. Srednje strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Recikliranje

  VET CAREER(S): Strokovnjak za recikliranje in ravnanje z odpadki
  Oblikovalec trajnostnih izdelkov
  okoljski ali kemijski inženir

  CONNECTED VET CAREERS: Magister upravljanja trajnostnega razvoja/magistrica upravljanja trajnostnega razvoja EOK 7; Upravljavec/upravljavka čistilnih naprav EOK 5

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Fakulteta za humanistične študije in Visoka šola za zdravstvo. Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Kemikalije/barvila

  VET CAREER(S): tekstilni tehnolog
  tekstilni kemik
  tekstilni kolorist

  CONNECTED VET CAREERS: Diplomirani inženir oblikovanja in tekstilnih materialov (un)/diplomirana inženirka oblikovanja in tekstilnih materialov (un) EOK 6; Inženir oblikovanja/inženirka oblikovanja EOK 5; Preoblikovalec tekstilij/preoblikovalka tekstilij EOK 3

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo. Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola; Šolski center Maribor, Višja strokovna šola; Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola. Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole, zavodi in ljudske univerze.

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Zeleno zavajanje

  VET CAREER(S): Oglaševalski grafični oblikovalec
  Vodja zelenega komuniciranja in oglaševanja
  Tehnik, ki pomaga parfumeurju

  CONNECTED VET CAREERS: “Video oblikovalec/video oblikovalka EOK 5; Diplomant grafične in medijske tehnike (vs)/diplomantka grafične in medijske tehnike (vs) EOK 6; Grafični tehnik/grafična tehnica EOK 4”

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice. Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta. Srednje strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Digitalno zdravje je vznemirljivo in hitro rastoče področje, ki združuje zdravstvo in tehnologijo.

  VET CAREER(S): Strokovnjak/konzultant za digitalno zdravje
  Vodja zdravstvene informatike
  Koordinator za telemedicino
  Oblikovalec uporabniške izkušnje (UX)
  Znanstvenik/analitik podatkov
  Razvijalec zdravstvenih aplikacij

  CONNECTED VET CAREERS: n.a.

  FIELD: Βιώσιμη αρχιτεκτονική

  VET CAREER(S): Sustainable Architect, Sustainable Designer

  CONNECTED VET CAREERS:

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: 

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: 

  FIELD: Označevanje / certificiranje

  VET CAREER(S): delavec v gostinstvu
  analitik za hrano
  živilski tehnik
  inšpektor za varnost hrane

  CONNECTED VET CAREERS: Diplomirani kemik (un)/diplomirana kemičarka (un) EOK 6; Diplomirani inženir kemijske tehnologije (vs)/diplomirana inženirka kemijske tehnologije (vs) EOK 6; Kemijski analitik/kemijska analitičarka EOK 4; Kemijski procesničar/kemijska procesničarka EOK 4;Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu EOK 4

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Hrana “km 0” v primerjavi s hrano iz veleblagovnice

  VET CAREER(S): Kmetijski podjetnik
  Kmetijski tehnik
  Okoljski kemik

  CONNECTED VET CAREERS: Diplomirani inženir ekološkega kmetijstva (vs)/diplomirana inženirka ekološkega kmetijstva (vs) EOK 6; Kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica EOK 4

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Srednje strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: inženiring učinkovitosti in optimizacija uporabe virov

  VET CAREER(S): Vodja operacij
  Analitik dobavne verige
  Svetovalec za energetsko učinkovitost
  Strokovnjak za Lean Six Sigma
  okoljski inženir

  CONNECTED VET CAREERS: Magister znanosti/magistrica znanosti s področja geotehnologije in rudarstva EOK 8

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Kompostiranje odpadkov

  VET CAREER(S): okoljski inženir
  Koordinator za trajnostno kmetijstvo

  CONNECTED VET CAREERS: Kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica EOK 4

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Srednje strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/

  FIELD: Socialno podjetništvo/pakiranje/logistika/dobavna veriga

  VET CAREER(S): socialni podjetnik
  vodja proizvodnje embalaže
  pomočnik za oskrbovalno verigo

  CONNECTED VET CAREERS: Magister inoviranja in podjetništva/magistrica inoviranja in podjetništva EOK 7; Magister podjetniškega managementa/magistrica podjetniškega managementa EOK 7;

  VET INSTITUTIONS AND OPPORTUNITIES: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management.
  Gea College – Fakulteta za podjetništvo

  COMMENTS / FURTHER INFORMATION: Ni neposrednega prevoda naštetih poklicev. Več tu:https://www.nok.si/